יש לי חלום-שווים/רשת דרכא

                                      פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא  

                                                     לקישור לקובץ


 מבוא 

הסערה שהתרחשה בארצות הברית בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד, אזרח אפרו-אמריקאי שנחנק למוות במהלך מעצר במיניאפוליס. זהו אירוע הנוגע גם לנו, ואין אנו יכולים להתעלם ממנו. מה שמתרחש שם משפיע על העולם כולו, גם אצלנו בחברה הישראלית אנו נתקלים בגילויי גזענות. על כן חובה עלינו לשוחח על סוגיה חשובה זו גם בימים אלו בתוך הקהילה הבית ספרית והחברה הישראלית.

אחד הפילוסופים היהודים החשובים של המאה ה-20, אברהם יהושע השל אמר באחד מנאומיו:''הדרך שבה אנו פועלים, הדרך שבה אנו נכשלים מלפעול, חרפה היא לנו ואסור לה שתימשך לנצח. עולם זה אינו עולמו של האדם הלבן.עולם זה אינו עולמם של האנשים שאינם לבנים. עולם זה הוא עולמו של א-לוהים. אין מקום בעולם הזה לאדם המנסה למסמר את האחר למקומו. הגיעה העת לתשובת האדם הלבן. נכשלנו בשימוש בשדרות הפתוחות לפנינו כדי לחנך את לב האדם וראשו, כדי להביא את עצמנו להזדהות עם מקופחי הזכויות. ואולם תשובה היא יותר מאשר חרטה והכאה על חטא על פגיעות שנעשו.תשובה משמעה תובנה חדשה, רוח חדשה,אף כיוון פעולה''

אי אפשר לשבת בידיים חבוקות ועל כן כל מחנך ואיש חינוך להגיב לאירועי הימים בשיח ובמעשה ברוח דבריו של השל. שיח הזכויות המודרני אינם זר ליהדות. נהפוך הוא, הוא קיים בתוכה מאז ימי המקרא ועד דורנו,סיפור הבריאה הוא התשתית לכינונם של ערכי היסוד האנושיים ומהם נגזרים ערכים רבים כגון חיי אדם, כבוד האדם,השוויון והחירות הנובעים מראיית האדם כצלם א-לוהים.

בפעילות זו אנו צועדים מתוך שיר ישראלי אל הכרזת העצמאות של ארצות הברית מדינת ישראל והאו"ם, חוזרים לעיון במקורות מן התנ"ך ומספרות חז"ל ושוב צועדים עם דבריו של מרטין לותר קינג ולבסוף חוזרים אל ההוויה הישראלית.

 שלב א-שווים 

האזנה במליאה לשיר "שווים" 

ניתן להעביר את מילות השיר לתלמידים בצ'ט או להקרין על מסך המחשב.

לקישור לקובץ

דיון במליאה באמצעות השאלות המופיעות בקובץ דף מילות השיר.
אפשרות נוספת:ניתן לקיים למידה בקבוצות/חלוקה לחדרים בזום ואז לסכם במליאה בעקבות השיר והשאלות.

 שלב ב-ערך בני האדם 

מחלקים את הכיתה לקבוצות בחדרים בזום
(קישור לאיך מפעילים חדרים בזום או ראו במבוא לאתר)

כל קבוצה תעסוק באחת משלוש ההכרזות או בשלוש ההכרזות לשיקול המורה
1.ארה"ב
2.האו"ם
3.מדינת ישראל
יש לשלוח את הקובץ בנפרד בצ'ט, במייל או בוואצאפ. לקישור לקובץ

המשימה: 

 • הדגישו את המילים המרכזיות או הערכים המרכזים העולים מן ההצהרה שקיבלתם לקרוא.

 • היערכו לרישום המילים במסך המשותף.

 • הסבירו  כיצד בא לידי ביטוי עקרון “שוויון ערך בני האדם” בהצהרה שקראתם.

אפשרות נוספת: ניתן להפנות את התלמידים לויקיפדיה לקריאה מעמיקה לגבי כל אחת מההכרזות.

סיכום במליאה:

 • פתיחת  ענן שיתופי  קישור ליישום: ענן מילים (או ראו מבוא לאתר פדגוגיה דיגיטלית) או בלוח ציור של הזום whiteboar

 • רשימת המילים המרכזיות מתוך שלוש ההצהרות ע"י התלמידים.

 • שיח בעקבות המילים (כאשר המילה גדולה יותר היא מציינת שימוש חוזר)

 המשימה במליאה, שאלה המופנית כעת לתלמידים 

 • מצאו מה המשותף בהכרזות אלו?

 • בשתי הכרזות יש פניה למקור ראשוני של שוויון, מהו? עמדו על ההבדל בנוסחים?

אחת הנקודות המשותפות הוא המקרא-תנ"ך, כבסיס לשוויון בני האדם.

שאלה זו היא התשתית למשימה הבאה, בטרם הפניה למשימה חשוב לסכם את העולה בקבוצות במליאה.

 שלב ג-חביב אדם שנברא בצלם א-לוהים 

פתיחה במליאה

דברי הכתובים שקראתם בהצהרות המדינות, מפנים אותנו אל התנ"ך וספרות חז"ל. פרקי ספר בראשית ובתנ"ך הם התשתית לכינונם של ערכי היסוד האנושיים. מתוך נקודת המוצא של בריאת האדם "בצלם א-לוהים" נגזרים ערכי היסוד כגון : חיי אדם, כבוד האדם, השוויון והחירות ועוד.

 המשימה-עיון במקורות חז"ל

 • הקרינו על מסך המחשב את הקובץ מקורות מן היהדות או שלחו במייל לתלמידים. לקישור לקובץ 

 • לומדים ביחד על הטקסט, מומלץ לתת לתלמידים לקרוא את הטקסטים ולהסביר (השלמת הידע על ידי המורה).

  אפשרויות נוספות 

 • לימוד בקבוצות

 • ניתן להוסיף שאלות בהתאם לרמת הכיתה ולהרחיב את עומק הדיון.

 • מומלץ במקומות בהם יש קשיים בטקסט המוצע, להרחיב בפני התלמידים ולפרט קודם הלמידה.

סיכום במליאה:
לאחר העיון במקרא ובספרות חז"ל מומלץ לסכם בפני התלמידים את המסקנות, בדף זה מופיע סיכום הדברים וכן ניתן לתלמידים להוסיף דברים משלהם.

סיכום:
במקורות שקראתם עולים כמה וכמה ערכי יסוד המהווים במידה רבה אבני-דרך בתרבות האנושית עד ימינו. על חלקם עדיין נטוש מאבק להשגתם. למדנו מתוך המקורות בספרות היהודית  על ערך קדושת החיים ומקורם הא-לוהי שהם ערך עליון ומקודש.

 • במקורות מן התורה וחז"ל למדנו שכל בני האדם נבראו בצלם א-לוהים-כל בני האדם מקורם באב קדמון אחד, ועל כן כולם שווים ולא ניתן לראות בגזע אחד נעלה או נחות על גזע אחר.

 • האדם הראשון, וכמותו בני האדם כולם, נבראו בצלם א-להים, על כן באדם טמון כביכול יסוד א-לוהי, ולכן יש לכבד כל אדם ולהגן על זכויותיו הבסיסיות.

 • כל אדם הוא יחיד שנולד-אף הוא עצמו יחיד במינו לעומת יתר בני האדם. האמירה המובאת בסוף המשנה בסנהדרין "בשבילי נברא העולם" - העולם נברא בשביל האדם, בא ללמד שבריאה זו אינה באה רק לספק את צרכיו האנוכיים, אלא לעורר בו את רגש האחריות והדאגה לעולם.

 • ערך השוויון הוא מהותי מאוד וממנו נגזרת גם השאיפה לצדק חברתי ולביטול אפליות בין בני אדם.  

ניתן כאן לסיים את הפעילות ולעבור לשלב ו-כתיבת מגילת זכויות

או להמשיך בשיעור אחר את הפעילויות הבאות. 

 שלב ד-יש לי חלום 

 • במליאה או בקבוצות התלמידים קוראים את נאומו של מרטין לותר קינג (מומלץ לתת רקע קצר על הדמות או להפנות לחיפוש במרשתת) ועונים על השאלות שבדף. לקישור לקובץ

 • סיכום במליאה.

 שלב ה-שיח יהודי-דתי בדבר זכויות אדם 

 • היכרות עם הפילוסוף היהודי אברהם יהושוע השל.

 • הקשר בין הפילוסוף השל למרטין לותר קינג.

 • מומלץ לתת לתלמידים לקרא את המידע ואז לבקש מהם לקרא את דבריו של השל ולבחון מה הוא מוסיף או מבקש,

 • במקומות בהם יש קושי אפשר לדלג על יחידה זו או להזכיר נושא זה במליאה.

המשימה: קראו את דבריו של השל והשיבו על השאלות שבדף. לקישור לקובץ

 שלב ו-סיכום וכתיבת מגילת זכויות כיתתית 

מומלץ לקיים במליאה אסיף של כל הנלמד במהלך השיעור.

 להרחבה-תוכלו לקרא על מחאת בני העדה האתיופית ועל הפנתרים השחורים 

חלוקה לעבודה קבוצתית או בזוגות בכתיבת הצהרת זכויות כיתתית בה התלמידים מביעים ביטויים הקשורים לשוויון זכויות. 

ברוח הדברים שקראתם ומתוך תחושתכם האישית הנכם מתבקשים לכתוב את הצהרת הזכויות של הכתה או המדינה שלכם בהם אתם מאמינים. תוכלו להיעזר בלשון של הצהרת מגילת העצמאות, או בנאומו של מרטין לותר קינג.