להתאבל,אבל במידה/מכון שלום הרטמן

                                        פיתוח המערך :  מכון שלום הרטמן 

                                                     לקישור לאתר

רציונל

האם ראוי להמשיך בציון ימי האבל הלאומיים העתיקים, גם במציאות של ימינו? אם כן, מדוע?
אם לא, האם יש כלל חשיבות לזיכרון חורבן בית המקדש לפני כל כך הרבה שנים?

משך הפעילות 

שיעור אחד