עזרים לצוותי חינוך לפעילות אקלים חינוכי / רשת דרכא

כלי עזר לצוותי חינוך לפיתוח וטיפוח אקלים חינוכי מיטבי, רשת דרכא ערכת קלפים בתחום אקלים חינוכי, סימולציות, מניפה לשיחה אישית, מניפה לשיחה אישית דיגיטלית, פרוטוקולים לטיפוח אקלים חינוכי בכתה.

קרא עוד