''בוחרים בחיים'' טעם החיים/שפי''נט

   פיתוח המערך:שפי''נט 

                                                 לקישור לקובץ

 מטרות                                                     

  1. מפגש עם אירועי חיים שמחים מעולמם של התלמידים, התייחסות לאירועים שגרתיים ולאירועים מיוחדים. הבנה שהם סובייקטיביים, יחסיים ומשתנים. 

  2. הסבת תשומת הלב למובן מאליו וחיזוק היכולת לראות גם את הרגעים הטובים והמרוממים בשגרת החיים הרגילה.

ראציונל 

בשיעור זה נקדיש זמן לחשיבה על מה שמשמח אותנו בשגרה היום-יומית שלנו. בדרך כלל אנחנו לא עוצרים להתבונן על מה שמשמח אותנו, בעוד שכשמדובר באירועים מעציבים וקשים אנו נוטים יותר לשים לב ולהתייחס אליהם. בהמשך השיעור נחשוב גם על היחס בין האירועים המשמחים לאירועים המעציבים בשגרת חיינו.  

 משך הפעילות 

45 דקות.