הדרך לשותפות/מטח

                                                  פיתוח המערך: מטח 

                                                    לקישור לאתר

רציונל 

היכולת לעבוד בצוות, לשתף פעולה ולעבוד בשותפות בחברה מרובת תרבויות, נחשבת לאחת ממיומנויות המאה ה-21. עם זאת, שותפות דורשת מיומנויות וערכים שקשה ליישם בכלל ובחברה מרובת קבוצות ותרבויות בפרט; רובנו רגילים ללמוד, לעבוד ולפעול בנפרד, ולעתים אף מתוך תחרותיות וניכור.

פעילות זאת לא תעסוק בסוגים שונים של שותפות אלא בדרך לשותפות ובתנאים לשותפות מיטבית, הכוללים מיומנויות וערכים כגון כבוד, סבלנות, הבנה ושיתוף פעולה.

משך הפעילות 

 שני שיעורים