קדושת חיי אדם – שיעור בעקבות האסון במירון/ המעורר


פיתוח המערך והזכויות  :   המעורר / המרכז להדרכה ולימודים חלופיים

קבצים להורדה:מטרות  

       

לדבר במשותף על מה היה באסון, ומדוע הוא קרה (ככל הידוע כרגע).

לייחד זמן להכיר את הסיפורים של מי שנספה באסון.

להציב את חיי האדם כערך עליון.

לבקש סולידריות מהתלמידים שלנו כלפי הפצועים ומשפחות הנספים.


מבנה השיעור  

  • חלק א' – פתיחה והצפה רגשית: 10 דק'

    חלק ב' – קדושת חיי אדם:  15 דק'

    חלק ג' – סולידריות בעתות משבר (ולא רק) : 15 דק'