חיים משותפים/מט''ח

 פיתוח המערך:מט''ח 

                                                       לקישור לאתר

מטרות

  1. לבדוק עם התלמידים והתלמידות באופן ראשוני מה אומר להם המונח חיים משותפים.

  2. לעסוק בנושא החיים המשותפים, האתגרים וההזדמנויות.

  3. להציע לתלמידים הצעות לפעילויות המעודדות חיים משותפים.


ראציונל

בהפעלות שלהלן נערוך עם התלמידים בירור ראשוני והיכרות עם המושג חיים משותפים וההקשר שלו לחיים בישראל.


משך הפעילות 

ארבעה שיעורים.