רוב ומיעוט בכיתה/בין הצלצולים

                                            פיתוח המערך: בין הצלצולים 

                                                     לקישור לאתרמטרת הפעילות

  • חינוך חברתי: הגברת המודעות לזכויות המיעוט והדרך הראויה לקבלת החלטות בכיתה

  • אזרחות:
    1. הבנת עקרון הכרעת הרוב וחשיבותו למשטר דמוקרטי.
    2. הבנת הקשר בין הכרעת הרוב לבין זכויות המיעוט.
    3. הבנת הקשר בין הכרעת הרוב לבין הסכנה של עריצות הרוב.
    4. הבנה כי הכרעת רוב היא תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לקיומה של דמוקרטיה.

ראציונל

עיקרון חשוב במשטר דמוקרטי הוא עקרון הכרעת הרוב. במדינות דמוקרטיות מקבלים החלטות, הנוגעות לניהול המדינה ולחיי אזרחיה, ברוב קולות של הנבחרים. למשל, חוקי המדינה מתקבלים בהצבעת הרוב. החלטות הרוב במשטר הדמוקרטי חייבות להתחשב גם בדעת המיעוט: יש להימנע מקבלת החלטות, הפוגעות בזכויות של הפרט ושל המיעוט. כדי למנוע את עָרִיצוּת הָרוֹב, החלטות הרוב ופעולותיו נתונות לפיקוח ולביקורת.
(על-פי: יהודית מיזרוצקי ,אסתר אלפי ואחרים, מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, משרד החינוך והתרבות, 1993, עמ' 178)
גם בכיתה קורה שרוב התלמידים קובעים דברים לכל התלמידים.
1. האם די ברוב קולות כדי לקבל החלטות ראויות בכיתה?
2. האם עקרון הרוב צריך להיות העיקרון היחידי במשטר דמוקרטי?
3. כיצד ניתן להימנע מעריצות הרוב?
בפעילות זאת נעסוק בשאלות אלה.

משך הפעילות 

שיעור אחד