קובץ פעילויות בנושא חיים משותפים
1. ערכת פעילות ושיחות בשעת חירום לאנשי חינוך בערים המעורבות ובכלל
    ישראל/הנוער העובד והלומד.
  לקישור לקובץ

2. חינוך לחיים משותפים-איך עושים את זה?/מט''ח. לקישור לקובץ

3. חלון לחברה החרדית/אקורד. לקישור לקובץ

החברה הישראלית מתאפיינת כחברה המורכבת מקבוצות מגוונות, השונות אלה מאלה בצורה מהותית.
מרכז אקורד, ארגון אקדמי-חברתי החותר לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות
השונות בישראל, יצרו חוברת למורה הנותנת כלים ומפתחת שיח על החברה החרדית כחברה מגוונת
והטרוגנית.