לוקחים הנהגה-על הנהגה והתנהגות/רוח יהודית

                                               פיתוח המערך: רוח יהודית 

                                                      לקישור לאתר


מטרות

  • התלמידים ידונו ויביעו את עמדתם בשאלת התכונות הנדרשות ממנהיג.

  • התלמידים יפרטו תכונות מנהיגותיות של משה רבנו לאור מקורות מהמורשת היהודית.

  • התלמידים יכירו את מושג המנהיגות כלקיחת אחריות אישית וחברתית.


רציונל

תפקיד המנהיג מצטייר לעתים כ"כיסא הכבוד" – מקום נוח ובטוח ממנו אפשר לשלוט על האחרים, לקבל כבוד ולחיות ברווחה כלכלית. בעולמם של התלמידים המנהיגות הכיתתית מזוהה בדרך כלל עם היכולת להיות מקובל ובולט מבחינה חברתית.
בפעילות זו נבחן היבטים שונים של המנהיגות לאור מקורות מהמורשת היהודית. נטען כי הבסיס למנהיגות הוא ההנהגה העצמית ויכולת המנהיג לשמש דוגמה ומופת לסביבתו. מתוך כך מתבטאת המנהיגות ביכולת להתחייב ולקחת אחריות על החברה והפרטים החיים בתוכה.

 משך הפעילות 

שני שיעורים