גוף שבור אינו אדם שבור/תרבות il

                                                פיתוח המערך: תרבות il 

                                                     לקישור לאתר

מטרת הפעילות

לאפשר לתלמידים לקיים רפלקציה על המחצית הראשונה של השנה, במטרה להסיק מסקנות לקראת המחצית השנייה. 

רציונל

לקראת סוף מחצית א ולקראת מחצית ב נקדיש שיעור אחד לחשיבה רפלקטיבית ומסכמת. בשיעור נבקש מהתלמידים לשוב לבחון את המחצית שחלפה: את נקודות המשבר, את רגעי השיא, ואת המסקנות לקראת המחצית הבאה.  

משך הפעילות

45 דקות.