משימה סודית

משימה סודית - איך מעצימים תלמידים מתקשים פיתוח: ד"ר נועם סרי- סמנכ"ל רשת דרכא