התקווה -יום הזיכרון ה- 28 לרצח יצחק רבין / מרכז יצחק רבין

פיתוח המערך :מרכז יצחק רבין 

קישור לאתר בערכה החינוכית שנכתבה על ידי מרכז יצחק רבין ומשרד החינוך מצויות הצעות לפעילויות עבור תלמידי ותלמידות החינוך היסודי והעל־יסודי. העיסוק במושג התקווה מאפשר לנו, כאנשי ונשות חינוך: • לדון בחשיבותה של תקווה בהקשר האישי, החברתי והלאומי. • לעודד ולטפח את היכולת לתקווה, מתוך הכרה בתרומתה לחוסן האישי, החברתי והלאומי. • לחתור לקראת שיח פתוח ואקטואלי בכיתות, כזה שיקדם היכרות עם ריבוי התקוות המשקף את הפלורליזם בחברה הישראלית


ממלכתי 

מערך פעילות התקווה  לחינוך על יסודי ממלכתי - יום הזיכרון ה-28 ליצחק רבין : להורדה

קישור לאתר מרכז יצחק רבין להורדת כל מערכי הפעילות לאורך השנים : לקישור


ממלכתי דתי 

מערך פעילות  התקווה לחינוך על יסודי ממלכתי דתי - יום הזיכרון ה-28 ליצחק רבין : להורדה

קישור לאתר מרכז יצחק רבין להורדת כל מערכי הפעילות לאורך השנים : לקישור


ממלכתי ערבי

מערך פעילות  התקווה : להורדה 


כללי 

קישור לאתר מרכז יצחק רבין להורדת כל מערכי הפעילות משנים קודמות

 

כרזות לאורך השנים - יום הזיכרון ליצחק רבין