שאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

                                                    פיתוח המערך : פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי 

                                                  לקישור לאתר

                                                לקישור לקובץ.doc

מטרות

  1. לאתר את צרכי התלמידים על מנת לתכנן פעילויות לשיפור האקלים החברתי בביה"ס.

  2.  לבחון את האקלים הבית ספרי כפי שהוא משתקף מדברי התלמידים.

רציונל

דוגמאות לשאלונים פתוחים או סגורים שמטרתם לבחון את האקלים הבית ספרי כפי שהוא משתקף מדברי התלמידים, ולבחון פעילויות לשיפור האקלים החברתי בבית הספר.

משך הפעילות 

שיעור אחד