יש לי חלום-שווים/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] מערך פעילות הנוגע לחברה הישראלית תוך עיון בערכים של חיי אדם, כבוד האדם, השוויון והחירות הקשורים גם בחברה היהודית – ישראלית/ מותאם גם לפעילות בעקבות האירועים בארצות הברית

קרא עוד  

כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה,כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת/בכיתה] התלמידים יכירו בשוני בין בני האדם, הן בחיצוניותם הן בפנימיותם, וידונו בחשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים ובדרך החוקית שבה יכול כל אדם להביע את דעתו בחברה דמוקרטית, הפעילות מחזקת את חשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים.

קרא עוד  

החובה לומר לא להסתה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] האם חופש הביטוי עלול לפגוע בדמוקרטיה? מה בין חופש הביטוי להסתה? האם למדנו את הלקח מרצח רבין?

קרא עוד  

רוב ומיעוט בכיתה/בין הצלצולים

[פעילות בכיתה] בפעילות זו נעסוק בשאלות 1. האם די ברוב קולות כדי לקבל החלטות ראויות בכיתה? 2. האם עקרון הרוב צריך להיות העיקרון היחידי במשטר דמוקרטי? 3. כיצד ניתן להימנע מעריצות הרוב?

קרא עוד  

שלטון החוק-הציות לחוק/בין הצלצולים

[פעילות בכיתה] הציות לחוק חשוב מאוד. חוק שאין מצייתים לו, הוא נטול ערך, כי אינו ממלא את תפקידו. כדי שהחוק יבוצע, יש מוסדות שתפקידם לאכוף אותו: המשטרה ובתי המשפט. ומה אם אזרחים אינם מצייתים לחוק ועושים דין לעצמם? האם יש נסיבות המצדיקות זאת?

קרא עוד  

שלטון החוק-מהו חוק "טוב"?/בין הצלצולים

[פעילות בכיתה] לא כל חוק הוא חוק ראוי. כדי שיהיה ראוי, עליו לעמוד בכמה קריטריונים, ובהם: סְבִירוּת. אמנם הרשות המחוקקת – הכנסת – מחוקקת חוקים, שמטרתם להסדיר את החיים החברתיים ולשמור על הסדר הטוב, אך יש גם הצעות חוק, שהן פוגעות בחופש הפרט או מתערבות בחייו יתר על המידה.

קרא עוד  

"הנחשול"-האם זה יכול לקרות גם כאן?/האתגר: חינוך לערכים

[פעילות מתוקשבת] דיון על דמוקרטיה מול דיקטטורה. צפייה בסרט "הנחשול", על בניית דיקטטורה בכיתה דמוקרטית. האם זה יכול לקרות גם כאן?

קרא עוד  

קישור לאתרים ולפעילויות בנושא דמוקרטיה

קרא עוד  

חופש הביטוי/מכון הרטמן

[פעילות מתוקשבת] מהי חשיבותו של חופש הביטוי לחברה דמוקרטית? ומהם גבולותיו? בשיעור שלפניכם נדון בשאלות אלו ובשאלות נוספות.

קרא עוד  

ייצוג שווה לגברים ונשים בכנסת-נחוץ או מיותר?/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת אינטראקטיבית העוסקת בהתנגשות של זכויות ואינטרסים כפי שהיא מתבטאת בסוגיה המגדרית – האם יש לחוקק חוק שיבטיח ייצוג שווה לנשים בכנסת?

קרא עוד  

חופש הביטוי?/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת אינטראקטיבית העוסקת בהתנגשות של זכויות ואינטרסים כפי שהיא מתבטאת בסוגיה המגדרית – האם יש לחוקק חוק שיבטיח ייצוג שווה לנשים בכנסת?

קרא עוד  

''כוכב הצפון''/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] מטרות הפעילות לבחון היבטים שונים באירוע קונפליקטואלי וליצור תשתית לבניית אמנה או הסדרים לחיים בצוותא

קרא עוד