חברים ולא שותים/מט''ח

                                                  פיתוח המערך: מט''ח 

                                                      לקישור לאתר


מטרת הפעילות

  • להעלות למודעות את ההשלכות האפשרויות של שתיית אלכוהול וכיצד שתייה עלולה לפגוע. 

  • להעלות למודעות ולשוחח על הקשר שבין לחץ חברתי ושתיית אלכוהול.

  • לתת לתלמידים כלים מעשיים לעמידה על שלהם במצבי לחץ חברתי תוך התבוננות על מה ישרת אותם טוב יותר.

רציונל

מצגת אינטראקטיבית העוסקת בנושא של לחץ חברתי ושתיית אלכוהול.

משך הפעילות

45 דקות