ישראלי=יהודי?/תרבות il

                                                 פיתוח המערך: תרבות il 

                                                         לקישור לאתר


מטרת הפעילות

  • הגברת המודעות למרקם הייחודי בחברה הישראלית, חברה מרובת דתות ותרבויות.

  • הבנת המורכבות וההשלכות שבתפיסת הישראלי כיהודי.

  • היכרות עם השפעת השיוך הדתי על חייהם של אנשים מדתות שונות בחברה הישראלית.

  • לעודד פתיחות, קרבה וקבלה בין אנשים מדתות שונות בישראל, למרות ההבדלים ביניהם.

רציונל 

מטרת השיעור היא שהתלמידים יבינו שבישראל יש אנשים המשתייכים לדתות שונות, ובשל התפיסה הגורסת שישראלי הוא בראש ובראשונה יהודי,
אנשים אלה חווים ניכור וחוסר שייכות. הפעילות תעודד את התלמידים לקבל אנשים בישראל באשר הם ולנהוג כלפיהם בכבוד, ללא קשר לדת שאליה
הם משתייכים.

משך הפעילות 

45  דקות.