מסיימים בנועם/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                       לקישור לאתר

                                                  לקישור לקובץ.doc


מטרת הפעילות

לבחון דרכים לגיטימיות וראויות לסיים את תקופת הלימודים בבית הספר.

 רציונל

אירועים וטקסי פרידה בסיום חטיבת הביניים והחטיבה העליונה הם חלק ממסורת ארוכת שנים המתקיימת בכל מוסדות החינוך. כחלק מאירועי הסיום  יש להבנות תהליך פרידה משמעותי שיסייע לתלמידים לסיים פרק בחיים ולהיערך לקראת העתיד. מומלץ שתהליך כזה ייעשה הן ברמת היחיד והן ברמת הקבוצה. במהלך הפרידה ראוי להזכיר את החוויות והערכים החיוביים שנרכשו בתקופת הלימודים בבית הספר, במקביל לתסכולים, לכעסים ולרגשות השליליים. שיתוף התלמידים בתכנון הפרידה נועד להשיג  מראש הסכמה על המטרות, על התכנים ועל כללי המשחק של תהליך זה .

משך הפעילות

45 דקות


קובץ להורדה