מעשה המנהיגות כמזמן משמעות/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                        לקישור לאתר

                                                     לקישור לקובץ.doc


מטרות

  • המשגה תיאורטית למנהיגות. 

  • לעודד את התלמידים לפתח בעצמם כלים, מיומנויות ואמונה עצמית שכל אחד יכול למצוא את הגרעין המנהיגותי בקרבו.

  • לעורר מוטיבציה, לזהות צרכים ולפתח יכולות לבצע מעשה של מנהיגות.

      

 רציונל 

היחידה עוסקת בנושא המנהיגות החל מהתבוננות במגוון רחב של מנהיגים, דרך בירור אישי של אלמנטים על מנהיגות בקרב התלמידים והייחודיות של מנהיגות הנוער, תוך שימת דגש על עשייה מנהיגותית כמזמנת משמעות בחיי התלמידים ומעודדת אותם לעשייה חברתית מובילת שינוי. עשייה מנהיגותית: מעשה או פעולה אחת של הובלה מנהיגותית שמשפיעה ומחוללת שינוי. היחידה מחולקת ל 3-שיעורים: שיעור 1 - מהי מנהיגות? שיעור 2 - מהי מנהיגות נוער? שיעור 3 - ממנהיגות למעשה של מנהיגות.

 משך הפעילות 

שלושה שיעורים