סדר ט"ו בשבט  / חוברות מאתרים שונים

סדרי ט"ו בשבט

חוברות להורדה


כל קהילות ישראל חברים - סדר ט"ו בשבט

בסדר ט"ו בשבט זה, שסידרנו לכלל קהילות ישראל, החונים פה בארץ ישראל, רצינו לבטא את ייסוד האחדות בין כל היהודים בכל העולם,


סדר טו בשבט להורדה / איגוד רבני הקהילות

חוברת לעריכת סדר טו בשבט באיכות הדפסה.

להנות ממנה ולבחור את הקטעים הרלוונטיים לסגנון הסדר אותו אתם עורכים.

בחוברת סיפורים, אגדות, מדרשים, שירים והפעלות.


סדר טו בשבט / קק"ל

חוברת  להורדה


סדר טו בשבט  קק"ל- אינטרנטי  קבצים להורדה

מצגת מלווה

אתר מלווה לסדר טו בשבט בזום

הנחיות למורים ולמנחים לסדר בזום


סדר טו בשבט ישראלי - בינה - התנועה ליהדות חברתית

קישור להפניה להורדת חוברת ברישום

 

 סדר טו בשבט עמותת טבע עברי

קישור להורדת החוברת


הגדה ט"ו בשבט - סביבתית -ציונית/ מיזם 929- הספרייה הלאומי, מרכז הרצל

להורדת החוברת 


סדר טו בשבט -ארגון  צוהר


סדר טו בשבט - משרד החינוך / יואל רפל -

קובץ וורד להורדה