סדר ט"ו בשבט  / חוברות מאתרים שונים

סדרי ט"ו בשבט 

חוברות להורדה


כל קהילות ישראל חברים - סדר ט"ו בשבט

בסדר ט"ו בשבט זה, שסידרנו לכלל קהילות ישראל, החונים פה בארץ ישראל, רצינו לבטא את ייסוד האחדות בין כל היהודים בכל העולם,


סדר טו בשבט להורדה / איגוד רבני הקהילות 

חוברת לעריכת סדר טו בשבט באיכות הדפסה.

להנות ממנה ולבחור את הקטעים הרלוונטים לסגנון הסדר אותו אתם עורכים.

בחוברת סיפורים, אגדות, מדרשים,שירים והפעלות.


סדר טו בשבט / קק"ל 

חוברת  להורדה


סדר טו בשבט  קק"ל- אינטרנטי  קבצים להורדה 

מצגת מלווה

אתר מלווה לסדר טו בשבט בזום

הנחיות למורים ולמנחים לסדר בזום 


סדר טו בשבט ישראלי - בינה - התנועה ליהדות חברתית 

קישור להפניה להורדת חוברת ברישום 

 

 סדר טו בשבט עמותת טבע עברי

קישור להורדת החוברת


הגדה ט"ו בשבט - סביבתית -ציונית/ מיזם 929- הספרייה הלאומי, מרכז הרצל

להורדת החוברת 


סדר טו בשבט -ארגון  צוהר 


סדר טו בשבט - משרד החינוך / יואל רפל - 

קובץ וורד להורדה