עבודת צוות/מנהל חברה ונוער

 רציונל 

ההפעלות מלמדות על חשיבותה של עבודת צוות בהשגת מטרות הקבוצה ובהגדלת תפוקותיה, ועל התרומה האישית הרבה של עבודת הצוות לכל אחד מיחידי הקבוצה.


עבודת צוות המגדלים - המשתתפים בודקים גורמים מסייעים וגורמים מפריעים להתארגנות בקבוצה ועומדים על חשיבות התכנון בהתארגנות לקראת פעולה.
לקישור לקובץ.doc

משתפים פעולה בקבוצה - בהפעלה נבחנות דרכים שיביאו לשיפור שיתוף הפעולה בין חברי המועצה ויסייעו להשגת מטרותיה.
לקישור לקובץ.doc

טובים השניים - המשתתפים יכירו בתרומת שיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה לקידום המטרות ויעמדו על חשיבות ההסכם הקבוצתי כבסיס לשיתוף פעולה אפקטיבי בין חברי הקבוצה.
לקישור לקובץ.docx