סגנונות הנהגה/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער

                                                         לקישור לאתר

                                                     לקישור לקובץ.doc

מטרות

  • לדון ביתרונות וחסרונות של סגנונות הנהגה שונים. 

  • להדגיש את יתרונותיו של סגנון ההנהגה המשתף.                             

  • להפנות את תשומת הלב לגמישות הנדרשת מהמנהיג במצבים השונים.     

רציונל

דיון בסגנונות הנהגה שונים, התמקדות ביתרונות וחסרונות של כל סגנון הנהגה והגמישות הנדרשת ממנהיג.

משך הפעילות

שיעור אחד