איך בוחרים נכון? /עידית שרעבי-חמ''ד נתיבי נועם דרכא

                פיתוח המערך : עידית שרעבי - חמ''ד נתיבי נועם דרכא 

                                               לקישור לקובץ.docx


 מטרת הפעילות 

  1. התלמידים יהיו מודעים לשיקוליהם בבחירת נציגים למועצת תלמידים.

  2. התלמידים יכירו את התכונות הנדרשות לנציגי מועצת תלמידים.

 משך הפעילות 

45 דקות