קישור לאתרים ולפעילויות בנושא גזענות סטראוטיפים ודעות קדומות


1. אתר פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי. לקישור לאתר

2. אתר המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים. לקישור לאתר

3, אתר מט''ח. לקישור לאתר

4. אתר חיים משותפים. לקישור לאתר

5. אתר מחנכים לשינוי. לקישור לאתר

6. אתר בין הצלצולים. לקישור לאתר

7. אתר מת''ל. לקישור לאתר

8. אתר כל ישראל חברים. לקישור לאתר

9. אתר האגודה לזכויות האזרח. לקישור לאתר

10. אתר חינוך אזרחי וחיים משותפים. לקישור לאתר

11. אתר מחנכים לשינוי. לקישור לאתר