חדר בריחה וירטואלי-סדר ליל ראש השנה/רשת דרכא

פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא 

הכרת סדר ליל ראש ומנהג אכילת הסימנים

קישור לחדר בריחה-סדר ליל ראש השנה-אכילת הסימנים