הבדידות/מנהל חברה ונוער

                                  פיתוח המערך :מנהל חברה ונוער משה"ח   

                                                       לקישור לקובץ


 רציונל 

היחידה עוסקת בפיתוח מודעות להיקף תופעת הבדידות החברתית בישראל. ביחידה זו, נעמוד על הגדרת הבדידות, על היקפה ועל ביטויה. נבחן מה אנו יכולים לעשות למען הבודד ומהי מקומה של הערבות ההדדית נוכח תופעה זו.
שיעור 1-מהי בדידות
שיעור 2-תופעת הבדידות בסביבתנו – יש בדידות בסביבה?!
שיעור 3-בדידות וערבות