קונפליקט בין-תרבותי/בין הצלצולים

                                               פיתוח המערך:בין הצלצולים

                                                           לקישור לאתר

מטרות

  • להדגים קונפליקט בין-תרבותי המתבטא בסטריאוטיפים ובדעות קדומות.

  • להביא להבנה שסטריאוטיפים ודעות קדומות מובילים להעדר תקשורת, לקונפליקט, לעוינות ולסכסוכים.

  • להביא להבנה שסטריאוטיפים ודעות קדומות הם תופעה אוניברסאלית שכל השותפים למפגש הבין-תרבותי עלולים ללקות בה.

  • להמחיש תהליך של דה-הומניזציה במפגש בין-תרבותי: הפרט מוערך על-פי שייכותו לקבוצה ולא על-פי היכרות אישית

ראציונל

חינוך לרב-תרבותיות הוא חינוך להכרה בלגיטימיות של דפוסי תרבות שונים ולנכונות להיפתח אליהם ולכבד אותם. ההפעלה מתבססת על המודל של פרופסור חיים וורצל (1988): מאתנוצנטריות לרב-תרבותיות, המובא בספרו: Toward Multiculturalism, המתאר רכישת גישה רב-תרבותית בשבעה שלבים.
(הרחבה על המודל ראו בהפעלה אודיסיאה רב-תרבותית).
הפעלה זאת עוסקת בשלב השלישי מתוך שבעת השלבים. שלב זה נקרא: קונפליקט בין-תרבותי.

משך הפעילות 

שיעור אחד