כולנו אור איתן/תרבות יהודית ישראלית

                                    פיתוח המערך :תרבות יהודית ישראלית  

                                                           לקישור לאתר


 רציונל 

איך נוכל להאיר פנים זה לזה ולהרבות אור וטוב בעולם? איך נוכל ליישם את עקרון הערבות ההדדית בחיינו האישיים?
חידון בנושא ערבות הדדית בעקבות תכנית הלימודים.
פתרו את החידות, פתחו את הכספות, בצעו את המשימה.