הבדידות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] היחידה עוסקת בפיתוח מודעות להיקף תופעת הבדידות החברתית בישראל. ביחידה זו, נעמוד על הגדרת הבדידות, על היקפה ועל ביטוייה, נבחן מה אנו יכולים לעשות למען הבודד ומהי מקומה של הערבות ההדדית נוכח תופעה זו.

קרא עוד  

לא תעמוד על דם רעך/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] היחידה עוסקת באפשרויות בהם נדרש אדם להושיט עזרה על פי העיקרון "לא תעמוד על דם רעך" במצבים מסכני חיים. במסגרת היחידה נחשפים התלמידים לאפשרויות של אירועי הצלת חיים, ובוחנים את הנושא מבחינה חברתית, חוקית ואתית – בישראל ובעולם.

קרא עוד  

כולנו אור איתן/תרבות יהודית ישראלית

[פעילות מתוקשבת] איך נוכל להאיר פנים זה לזה ולהרבות אור וטוב בעולם? איך נוכל ליישם את עקרון הערבות ההדדית בחיינו האישיים?

קרא עוד  

חיזוק שומר הסף שבי-פיתוח אחריות אישית וחברתית הבחירה של ה"עומד מן הצד"/שפ''י

[פעילות בכיתה] קידום אקלים חינוכי מיטבי המקדם רווחה נפשית ומוגנות בקרב כלל התלמידים והקהילה החינוכית מהווה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית. כחלק מתהליך רחב של חיזוק כישורי חיים", מוצג לפניכם שיעור העוסק בפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות בתיכון. השיעור נכתב על מנת לתת מקום לעיסוק בדילמה של הנער או הנערה העדים להתנהגות פוגענית בסביבתם ומתלבטים באיזו דרך פעולה לבחור.

קרא עוד  

חיזוק שומר הסף שבי - פיתוח אחריות אישית וחברתית במצבי פגיעה ברשת/שפ''י

[פעילות מתוקשבת] קידום אקלים חינוכי מיטבי המקדם רווחה נפשית ומוגנות בקרב כלל התלמידים והקהילה החינוכית מהווה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית. תפקידנו כאנשי חינוך, להעלות למודעות ולהדגיש את החשיבות הרבה בהגשת עזרה, ערבות הדדית, דיווח למבוגר והתערבות במצבי מצוקה. מוצג לפניכם שיעור העוסק בפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות בתיכון במרחב הווירטואלי - תופעת "השיימינג" ברשתות החברתיות.

קרא עוד  

כל ישראל ערבים זה לזה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] הפעילות עוסקת באפשרות בה נדרש אדם להושיט עזרה על פי העיקרון "לא תעמוד על דם רעך" במצבים מסכני חיים.במסגרת הפעילות נחשפים התלמידים לאפשרות של אירוע הצלת חיים, ובוחנים את הנושא מבחינה חברתית, חוקית ואתית.

קרא עוד  

ערבות הדדית ברשת/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] כדי לקדם ערבות הדדית ברשת, נדון תחילה בזכות לפרטיות בני הנוער הפועלים במרחב הדיגיטלי. נסביר מהי הזכות לפרטיות ונכיר את ההיבטים החוקיים והמוסריים שלה. נכיר מצבי פגיעה שונים ברשת ונתנסה בדרכי התמודדות שונות, בהתמקדות בערבות הדדית ובהתנהלות חברתית אקטיבית.

קרא עוד  

[לא] לעמוד מן הצד/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מערך הפעילות שלפניכם נועד לחשוף את התלמידים לתופעת העמידה מהצד, להעלות למודעות את השלכותיה האפשריות לנוכח תופעות של גזענות ואלימות, לטפח מיומנויות של אמפתיה בין ילדים ובין קבוצות, ולקדם ערכים של סולידריות ואחריות חברתית, למשל יידוע או הזעקת עזרה של מבוגר, גיוס תמיכה חברתית, התייעצות עם איש מקצוע או מבוגר משמעותי, קטיעת הסיטואציה הפוגענית בדרך עקיפה, ועוד.

קרא עוד  

חייב/שפ''ינט

[פעילות מתוקשבת] בשיעור "חייב" נחשפים התלמידים לסיפורו של נער שחברו הטוב חלה ואושפז. בסיפור עולות סוגיות אודות – התמודדות עם מצבי לחץ, נאמנות, ליווי חבר חולה, תחושת בחירה, תחושת מחויבות.

קרא עוד