אמרות ופתגמים מתרבות יהודי אתיופיה בכלי TEAMIMG /רשת דרכא

פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא 


הפתגמים והתמונות מבוססות על  פי ספריו של דניאל בלטה ובאישורו המיוחד לרשת דרכא ועל כך אנו מודים לו. קישור לאתר לספריו "עשן ואמיץ", אין להפיץ תמונות אלו ללא קבלת אישור המחבר.

הפעילות מבוססת בשימוש בכלי  TEAMIMG 

ראו פעילות דומה תוך שימוש בגוגל פורמס

פתח דבר 

התרבות האתיופית מושתת על ערכים של כבוד האדם, כבוד לטבע ולסביבה חיי קהילה שיתופיים ערכי סבלנות וסובלנות, חינוך טוב ושמירה על צנעת הפרט. כדרך חיים התפתחה תרבות השימוש בפתגמים ובמשלים הלכה למעשה.
פתגמים ומשלים צמחו והגיעו מאנשי רוח ודעת ומתוך ניסיון חייהם הלקוח מהתבוננות וצפייה בבעלי חיים ובחוכמתם, בפלאי הטבע בהצלחות בכישלונות בדרכי התמודדות של האדם הפשוט ועוד.
הפתגמים והמשלים בנויים ממשפט קצר ודחוס ועשירים במוטיבים סמליים עם מסר חד של עשה ולא תעשה, טוב ורע וכדומה.
מטרתם לתת ארגז כלים לעיצוב הפרט והחברה ולהוות אבני יסוד בדרך לצמיחה גדילה והתמודדות עם האתגרים שהחיים מזמנים לפרט.
הפתגמים והמשלים מחנכים את האדם לדרך ארץ, מוטיבציה, פיתוח הדמיון, תעוזה, כבוד הדדי מסוגלות, הזמנה להתבונן בסביבה ועוד.

 מתוך הקדמתו של דניאל בלטה לספרו עשן ואמיץ

על הפתגמים 

השימוש בפתגם מעביר מסרים נוספים מעבר להתייחסות למצב הספציפי לגביו הם נאמרים-והם שהעובד באמת מעוניין להכיר את התרבות ושהוא באמת רוצה ללמוד מהעולה וההיזון החוזר מהעולים כשהם שומעים את הפתגם נאמר באמהרית, כאשר הוא אכן מתאים למצב, הוא מאד חיובי.

פתגמים רבים יונקים את שורשיהם מהתנ"ך, ודבר מעניין יהיה לבדוק זאת ולהשוותם עם העושר העצום של הפתגמים היהודים הנוהגים בעדות השונות.

יש לזכור שלכל פתגם פנים רבות, פרושים רבים ומצבים שונים שניתן להשתמש בהם. ישנם פתגמים מקבילים, דומים, ולעתים אף סותרים, בעברית ובשפות ותרבויות אחרות, כך שלכל פתגם ניתן להקדיש דיון רחב.

באמהרית-הפתגמים הם בדרך כלל יותר מתומצתים מאשר בעברית. ולעתים קרובות הם מתחרזים. סביר להניח שבתרגומם הלך לאיבוד חלק מהחן שלהם או ממשמעותם, כשיש לזכור שלפתגם משמעויות שונות בהקשרים שונים. המילים המופיעות בסוגריים אינן מופיעות בפתגם עצמו אך הן הוכנסו-לצורך הבהרת הכוונה, הן נובעות מתוך הפתגם.

מטרות

 1. להכיר את חוכמת הפתגמים ואף להשתמש בהם.

 2. להתוודע לערכים של בני הקהילה האתיופית דרך מטבעות לשון ופתגמים.

 3. לנסות לקרא את המשפט באמהרית. 

 4. קיום דיון באמצעות הפתגם והבנתו לחיים המעשיים.

 5. ניסיון למצוא מקבילות של פתגמים דומים מקהילות שונות או מספרות חז"ל.


רקע 

5 דקות

המורה ידאג לבסיס ידע של התלמידים אודות תרבות יהודי אתיופיה, הרצאה קצרה של המורה בשילוב סרטונים המצויים (ניתן להיעזר בקישורים או בסרטונים המופיעים באתר של הרשת בנושא חג הסגד) או בקשה מתלמיד מבעוד מועד לעשות זאת תוך הדרכה וסיוע.
יש להקפיד שהחלק הזה יהיה קצר יחסית ואם יש צורך בזמן ארוך יותר ניתן להקדיש לכך שיעור נפרד או לוודא שהתלמידים מכינים את יחידת ההכנה מבעוד מועד.

חשיפה למגוון אמרות ופתגמים

לפניכם מוצעים מספר דרכים לחשיפת הפתגמים ודרכי למידה מרחוק 

אפשרות 1 שימוש בכלי  TEAMIMG-כל פתגם כתמונה אחת להצגה ולתגובות 

 1. יש להעלות לTEAMIMG (להרחבה על הכלי ניתן לקרוא כאן) אחת מן התמונות עם הפתגמים המופיעים בהמשך 11 תמונות, כל תמונה ניתן להוריד בנפרד או להציג  תמונה של 4 פתגמים המופיעים 

 2. לבקש מאחד התלמידים לקרא את הפתגם באמהרית, לאחר מכן לקרא את התרגום בעברית (הזדמנות לעמוד על הפער בסך המילים בין התרגום למקור).

 3. לקרא את הרעיון והמסר של הפתגם המופיע בתמונה 

 4. כעת יש לבקש מהתלמידים במשך ארבע-חמש דקות לכתוב 'נקודה חמה' ליד התמונה, מה  המסר העולה מן הפתגם לדעתם, האם הם הבינו אחרת? האם מכירים פתגם דומה בשפה העברית או מקהילות דומות, האם הם נפגשו עם מציאות דומה לפתגם ועוד.

 5. לאחר כארבע-חמש דקות יש להזמין את התלמידים לקרוא את דברי חבריהם ולהגיב להם: לדברים שהם מסכימים או לדברים שהם חולקים. יש להזדהות בשם ולהתבטא באופן מנומק ומכבד.

 6. סיכום במליאה בעקבות מה שכתבו החברים ושאלות מכוונות.

אפשרות נוספת הצגה בכלי  TEAMIMG-ארבעה פתגמים כתמונה אחת להצגה ולתגובות באפשרות זו של העלאת כרזה עם 4 פתגמים, תנו לתלמידים את האפשרות לבחור את הפתגם שאליו הם מתחברים ולהגיב בהתאם. ראו למטה הורדת 4 פתגמים.

 בדיון במליאה אפשר להתייחס לנקודות הבאות: 

 1. מה המסר העולה מן הפתגם לדעתם, האם הם הבינו אחרת?

 2. האם מכירים פתגם דומה בשפה העברית או מקהילות דומות? 

 3. האם נפגשתם עם מציאות דומה לנאמר בפתגם, ספרו ?

 4. הציגו רעיון של מישהו אחר שהגיב לפתגם והציגו אותו. 

 5. הציגו רעיון של מישהו אחר שגרם לכם לחשוב על משהו בצורה חדשה ומקורית.

 6. האם יש משהו שהפתיע אתכם בכרזות או בתגובות של החברים לדיון?


פתגמים עם תמונה להורדה:

1. לאט לאט תצעד הביצה על רגליה

1 הורדת התמונה .jpg

 


2. גזע אחד לא יכבד לאלף אנשים 

2.הורדת תמונה jpg
3. אדם ללא חברה נחשב כמאכל ללא מלח  

הורדת תמונה  3.jpg
4. מילה היוצאת מן הפה משולה לביצה הנשמטת מן היד  

הורדת תמונה   4.jpg5. גם ידידך מתוק כדבש אל תלקק אותו לגמרי 

הורדת תמונה  5.jpg6. לא משחקים באש כאשר הרוח נושבת   

הורדת תמונה   6.jpg
7. חשוב לדבר אך חשוב יותר להקשיב 

הורדת תמונה   7.jpg8. כאשר אוהבים מישהו לא מבחינים במגרעות שלו   

הורדת תמונה    8.jpg9. כאשר הבטן כואבת השיניים נראות צוחקות יותר  

הורדת תמונה    9.jpg10 . המוסיף קרשים לאש, מונע ממנה לדעוך   

הורדת תמונה  10.jpg

11. אדם העושה עצמו ישן - גם צופר לא יעירו  

הורדת תמונה   פתגמים באמהרית_Page_03.jpg


אפשרות 2 שימוש בכלי  TEAMIMG-העלאת תמונה עם חמישה פתגמים

מתבססים על הרקע כפי שתואר בשלב הראשון (כמפורט לעיל)

 1. יש להעלות לTEAMIMG (להרחבה על הכלי ניתן לקרוא כאן) תמונה הכוללת חמישה פתגמים.

 2. כעת יש לבקש מהתלמידים במשך ארבע-חמש דקות לכתוב 'נקודה חמה' ליד התמונה- הפתגם שאליו הם מתחברים מה המסר העולה מן הפתגם לדעתם, האם הם הבינו אחרת? האם מכירים פתגם דומה בשפה העברית או מקהילות דומות, האם הם נפגשו עם מציאות דומה לפתגם ועוד.

 3. לאחר כארבע-חמש דקות יש להזמין את התלמידים לקרוא את דברי  חבריהם ולהגיב להם: לדברים שהם מסכימים או לדברים שהם חולקים. יש להזדהות בשם ולהתבטא באופן מנומק ומכבד.

 4. לבחור פתגם אחד או יותר שעליו יש יותר תגובות מן התלמידים.

 5. לבקש מאחד התלמידים לקרא את הפתגם באמהרית, וכן לקרא את התרגום בעברית (הזדמנות לעמוד על הפער בסך המילים בין התרגום למקור).

 6. לקרא את הרעיון והמסר של הפתגם המופיע בתמונה ואת תגובות התלמידים. 

 7. סיכום במליאה בעקבות מה שכתבו החברים ושאלות מכוונות .

 בדיון במליאה אפשר להתייחס לנקודות הבאות: 

 1. מה המסר העולה מן הפתגם לדעתם, האם הם הבינו אחרת?

 2. האם מכירים פתגם דומה בשפה העברית או מקהילות דומות? 

 3. האם נפגשתם עם מציאות דומה לנאמר בפתגם, ספרו ?

 4. הציגו רעיון של מישהו אחר שהגיב לפתגם והציגו אותו. 

 5. הציגו רעיון של מישהו אחר שגרם לכם לחשוב על משהו בצורה חדשה ומקורית.

 6. האם יש משהו שהפתיע אתכם בכרזות או בתגובות של החברים לדיון?

 

תמונה 1 עם חמישה פתגמים להורדה 

להורדה תמונות כרזות.jpg


תמונה 2 עם חמישה פתגמים להורדה

להורדה תמונות 2 כרזות.jpgתמונה 3 עם חמישה פתגמים להורדה

להורדה תמונות 3 כרזות.jpg