שנאת חינם בעבר וכיום/מט''ח

                                                 פיתוח המערך :  מט''ח 

                                               לקישור לאתר

                     הנחיות לשימוש במצגת שנאת חינם בעבר וכיום.docx

רציונל

במסגרת הפעילות ידונו התלמידים במושג "שנאת חינם", יכירו את הרקע ההיסטורי לחורבן בית המקדש השני, וידונו בקשר בין החורבן ובין המושג זה.
לאחר מכן יקראו התלמידים פוסטים מתלהמים מתוך דיונים בסוגיות אקטואליות ברשתות החברתיות, ויבחנו אם פוסטים מסוג זה יכולים לקדם את השיח
או להשפיע על עמדותיהם של הקוראים אותם. לסיום ינסחו התלמידים אמנה עם כללים לדיון מכבד.

משך הפעילות 

שיעור אחד