"מצביעים ברגליים"-תרגיל התנסותי/רשת דרכא

                                      פיתוח המערך:מלי אליאס-רשת דרכא  

                                             לקישור לקובץ.docx

                                             לקישור למצגת.pptx


 מטרות 

 • התלמידים ידונו במושגים: השתתפות פוליטית אזרחית, הצבעה, חובה אזרחית ויבינו את חשיבותם של מושגים אלו לקיומה של חברה דמוקרטית.

 • התלמידים יציעו קמפיין שמטרתו עלייה באחוזי ההצבעה בבחירות לכנסת.

 • התלמידים יבינו את היתרונות והחסרונות הקיימים בקיום חובת הצבעה במדינות הדמוקרטיות השונות.

רקע 

לקראת הבחירות הקרבות מתחדש הדיון אודות אחוז הצבעה של אזרחי ישראל בבחירות. בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית באחוזי ההצבעה בבחירות לכנסת. מהותה של דמוקרטיה היא בהשתתפות אקטיבית בבחירת נציגי הציבור. אחוזי הצבעה נמוכים מובילים לפגיעה ביכולת נבחרי הציבור למשול ולהוביל מהלכים משמעותיים למען הבוחרים והעם בישראל.
במדינות שונות ישנם דפוסי הצבעה שונים. בארצות הברית מצביעים בקושי חצי מן הקולות הכשירים, אך באוסטרליה, שבה ישנה חובת הצבעה, מצביעים תשעים וחמישה אחוזים מכלל הבוחרים הכשירים.

 מהלך הפעילות 

 שלב ראשון-פתיחה-5 דקות 

המורה יקרין את הסרטון 'אין לכם זכות לוותר הולכים להצביע'

 

המורה:
בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית באחוזי ההצבעה בבחירות לכנסת-מדוע לדעתכם ישנם אזרחים הנמנעים מלהצביע? (ניכור, חוסר אמון במערכת, עייפות העיסוק בנושא וכיו"ב)

 שלב שני-ניהול דיון מקוון באמצעות ה-Tricider- האם יש לחייב את אזרחי ישראל להצביע בבחירות-10 דקות 

 • המורה ישלח לתלמידים את הקישור לכלי הדיגיטלי-Tricider- חובת ההצבעה לכנסת ויסביר להם כי בדקות הבאות הם ינהלו דיון באמצעות הTricider,(הדרכה על הכלי- Tricider)
  האם יש לחייב את אזרחי ישראל להצביע בכנסת?-התלמידים יהיו צריכים להגיב לשני הטיעונים:
  נגד- חובת ההצבעה היא הפרה של זכויות אזרחיות.
  בעד- הימנעות מהצבעה היא סכנה לדמוקרטיה.

 • התלמידים יגיבו לטיעונים, יוכלו להוסיף טיעונים משלהם ויוכלו להגיב לדברי חבריהם. 

 • המורה יתייחס לטיעוני התלמידים ולמספר ההצבעות שהיו בעד חיוב אזרחי ישראל להצביע או נגד.

טיעונים בעד 

 • השתתפות בבחירות הוא ערך חינוכי- דמוקרטי והוא תורם לקיומו של דיון ציבורי בנושאים שעל סדר היום.

 • חובת ההצבעה נגזרת מתפיסת הדמוקרטיה כ"שלטון העם". אם העם הוא השליט, הרי אחריותו הבסיסית של כל אזרח היא להשתתף בבחירת נציגיו.

 • חובת הצבעה תביא לעלייה בשיעור ההשתתפות בבחירות. שיעור הצבעה גבוה בבחירות יגביר את הלגיטימציה של הנבחרים.

 • חובת הצבעה תעלה את שיעור ההשתתפות באופן שווה, ללא הטיה מעמדית, ובכך תחזק את האידיאל הדמוקרטי של שוויון.

 • אי-השתתפות מוחלטת בבחירות עשויה להתפרש בכל מיני דרכים, ובין השאר אדישות, אולם הימנעות מהצבעה באמצעות פתק הצבעה ריק יש בה משום העברת מסר פוליטי.

טיעונים נגד 

 • חובת הצבעה הוא הפרה של זכויות אזרחיות-היא אינה מתיישבת עם עקרון החופש, שהוא עקרון יסוד בדמוקרטיה. זכות האזרחים שלא לבחור שוות ערך לזכותם לבחור.

 • כפיית הצבעה תפגע ביחסם של האזרחים לחינוך דמוקרטי, מאחר שהם עשויים להגיב בהתנגדות למקור הכפייה.

 • חובת ההצבעה עלולה להביא להצבעה מקרית או סתמית כדי לצאת ידי חובה או להצבעת מחאה קיצונית, ובכך להביא לכך שתוצאות הבחירות אינן משקפות את עמדות הציבור.

 שלב שלישי-יצירת קמפיין לעידוד ההצבעה-25 דקות 

פעילות בקבוצות או בחדרים בזום.
המורה יאמר לתלמידים שהם נבחרו ע"י ועדת הבחירות המרכזית ליצור קמפיין לעידוד ההצבעה בבחירות הקרובות.
ההנחיות ליצירת הקמפיין נמצאות במצגת השיתופית שהמורה יעלה בצ'ט/ ווטסאפ הכיתתי.
נציגי הקבוצות יציגו במליאה את התוצרים-ניתן גם לבקש מהקבוצות השונות להכין לשיעור הבא סרטוני קמפיין על פי הרעיונות שהעלו בחדרים.
וועדת הבחירות(שתורכב מנציגי הצוות החינוכי/חברי הנהלה)תבחר את הסרטון שיעלה לאתר בית הספר/פייסבוק וכיו"ב.

 שלב רביעי-סיכום-5 דקות 

חשוב לסכם את הדיון לגבי החשיבות הכללית של השתתפות אזרחים בתהליך הדמוקרטי של הבחירות, והאמצעים החלופיים שיש על מנת לעודד ולהגביר את היקף ההשתתפות של אזרחים בבחירות דמוקרטיות.