שלטון החוק-מהו חוק "טוב"?/בין הצלצולים

                                            פיתוח המערך: בין הצלצולים 

                                                   לקישור לאתר מטרת הפעילות 

  • חינוך חברתי: הגברת המודעות לחשיבות הציות לכללים במדינה ובבית-הספר.

  • אזרחות: בירור של גבולות שלטון החוק ודיון בשאלה "מהו חוק טוב?".

 ראציונל 

חוק חייב להתקבל בהסכמה, והמחוקק יביא בחשבון את יכולת הציבור לעמוד בו. שכן, לפי התלמוד "אין גוזרין גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה" (לפי מסכת עבודה זרה, לו, עא).
(על-פי: יהודית מיזרוצקי ,אסתר אלפי ואחרים, מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, משרד החינוך והתרבות, 1993, עמ' 191)
חוקי המדינה בתחומים אישיים פוגעים בזכויות הפרט ובחופש הפרט של האזרחים.
1. האם כל חוק הוא טוב?
2. מהו, למעשה, חוק "טוב"?
3. מה הם גבולות ההתערבות של המדינה בחיי הפרט?
4. ומכאן – מה הם גבולות ההתערבות של בית-הספר בחיי התלמידים בנושאים, כגון: משמעת ומניעת אלימות?
בפעילות זאת נעסוק בשאלות אלה.

 משך הפעילות 

שיעור אחד