ערבות הדדית ברשת/מנהל חברה ונוער

                                        פיתוח המערך:מנהל חברה ונוער 

                                                  לקישור לאתר

                                                  לקישור לקובץ


 מטרות 

לעודד ערבות הדדית ברשת, מתוך מודעות לפרטיות, באמצעות התנהלות חברתית ואקטיבית. 

 רציונל 

כדי לקדם ערבות הדדית ברשת, נדון תחילה בזכות לפרטיות בני הנוער הפועלים במרחב הדיגיטלי. נסביר מהי הזכות לפרטיות ונכיר את ההיבטים החוקיים והמוסריים שלה. נכיר מצבי פגיעה שונים ברשת ונתנסה בדרכי התמודדות שונות, בהתמקדות בערבות הדדית ובהתנהלות חברתית אקטיבית.
היחידה מחולקת ל 3-שיעורים:
שיעור 1 - פרטי וחברתי ברשת
שיעור 2 - חוקי ברשת
שיעור 3 - ערבות הדדית גם ברשת