האם לזכור באנדרטה או במעשים?/תרבות il

                                               פיתוח המערך: תרבות IL  

                                                      לקישור לאתר

מטרות 

  1. לקשר בין יום השואה לבין מעורבות ומחויבות חברתית.

  2. לבדוק את מהותו של המעשה הטוב לדורות.

  3. לשאול שאלות על מידת היכולת של בני אדם לתת לזולתם תוך סיכון עצמם.

רציונל

בשיעור זה נכיר מעט את סיפור ההצלה של דוניה רוזן ובעיקר את צוואתה לדורות הבאים ביחס להנצחה - לא על ידי מצבות ואנדרטאות כי אם על-ידי מעשים אנושיים, יומיומיים. הזיכרון צריך לחיות במעשה הטוב.

משך הפעילות

שיעור אחד