העתקות-רווח והפסד/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העתקה בבחינות, ובייחוד בבגרויות, היא אחת התופעות החמורות והמטרידות שעמן מתמודדת מערכת החינוך. מטרת הפעילות להביא למודעות התלמידים א המחירים של הצלחה באמצעות העתקות.

קרא עוד  

"המדרון החלקלק"-רמאויות קטנות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העתקה בבחינות, ובייחוד בבגרויות, היא אחת התופעות החמורות והמטרידות שעמן מתמודדת מערכת החינוך. מהן ההשלכות של העתקה בבחינות על הפרט ועל הכלל? מטרות הפעילות להבהיר שבעת קבלת החלטה על מעשה, על אדם לקחת בחשבון את תוצאות מעשיו עבור עצמו ועבור אחרים. ולהביא למודעוּת שעבירה גוררת עבירה.

קרא עוד  

בית הספר לרפואה מבחן של כבוד-דיון בדילמה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לעודד נקיטת עמדה מוסרית מנומקת נגד הרמאות בבחינות, לברר חברות מהי ומהם גבולות האחריות בין חברים ולברר מהי אחריות הפרט בדיווח על מעשי רמייה.

קרא עוד  

אתיקה בעסקים/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרת ההפעלה לבחון את תרומת האתיקה לעסקים ולחיי היום יום.

קרא עוד  

סרטונים בנושא טוהר בחינות

קרא עוד  

אני שואל אתם עונים/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

[פעילות בכיתה] בפורום שבאתר "כיפה" נשאלה שאלה על העתקה בבחינות. הנושא תפס תאוצה ותוך זמן קצר התקבלו 3000 תגובות. בפעילות זו נעיין בחלק מהתגובות תוך ניסיון להתייחס לבעיה ממבט ערכי-אמוני- הלכתי וחברתי.

קרא עוד  

סולם הערכים האישי והכיתתי/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] בפעילות זו מוזמנים המשתתפים למלא שאלון שבאמצעותו הם יבחנו את מדרג הערכים שלהם כעקרונות מנחים בחייהם. לאחר מכן הם יקבלו מידע על מדרג הערכים של אוכלוסיות רלוונטיות. מתוך סקרנות טבעית משווים האנשים את עצמם לקבוצות ההתייחסות וחווים תחושה של שביעות רצון או של חוסר שביעות רצון מהתמונה המתגלה ב"מראה".

קרא עוד  

יראת הרמאות/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] חינוך תלמידים ליושר דורש מסירות, התמדה ועקביות באכיפת החוקים. אולם אמצעי הענישה, נוקשים ככל שיהיו, אינם יכולים להוות בסיס מספק לדבקות בדרך הישר. תמיד קיים חשש כי ייווצרו פרצות. חינוך אמיתי שואף לכוון את התלמידים לדבקות מוחלטת בערך היושר ולא בגלל החשש מעונש.

קרא עוד  

הזדמנות שנייה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות להביא למודעות המשתתפים את הקשיים שבהתמודדות עם כישלון בלימודים ולהכיר בתרומתה של ההתמודדות עם קשיים ועם כישלונות לעיצוב האופי ולהעצמה.

קרא עוד  

בגרות מהי/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות ההפעלה לברר את הקשר שבין התואר "בעל תעודת בגרות" לבין המאפיינים של התנהגות בוגרת, להבהיר כי הישגים או כשלונות בתחום אחד אינם מנבאים בהכרח הישגים או כשלונות בתחומים אחרים

קרא עוד