אכיפת נהלים/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער 

                                                            לקישור לקובץ

                                                           פעילות למורים


מטרת הפעילות

  • להכיר את התקנות ואת העונשים הצפויים למי שמפר אותן ומרמה בבחינות.

  • להציע דרכי הערכה חלופיות ודרכי התמודדות.

רציונל

כדי לצמצם את היקף ההעתקות פרסם משרד החינוך חוזרים ותקנות להתנהגות הולמת בעת בחינות חיצוניות וכללי ענישה לעוברים עליהם. כמו כן, בכל בית ספר ישנו תקנון (קובץ תקנות) להתנהגות הולמת בכל הבחינות המתקיימות בין כתליו. חשוב שכל תלמידי בית הספר ידעו מה מצופה מהם בעת הבחינות.

משך הפעילות

45  דקות