ראש השנה ויום הכיפורים-למידה היברידית/תרבות.il

פיתוח המערך:תרבות il

                                                     לקישור לאתר

מטרות

  1. התלמידים יכירו את הרקע, המנהגים והערכים המרכזיים הקשורים לראש השנה ויום הכיפורים ולחיבור בין שני המועדים.
  2. התלמידים ייחשפו לאפשרות לערוך חשבון נפש תוך כדי בחינת המציאות בהווה ובעבר ומבט אל העתיד, במסגרת המעגל האישי שלהם אבל גם במעגלים רחבים יותר, הקשורים להיבטים חברתיים.
  3. התלמידים יכירו טקסטים יהודיים-ישראליים, וינתחו את הרעיונות המרכזיים העולים מהם.
  4. התלמידים יפתחו מודעות חברתית.

רציונל

מערך למידה המקנה לתלמידים את המידע העיקרי על ראש השנה ויום הכיפורים, ועוסק בהרחבה בערכים שעולים מהחגים האלה.

משך הפעילות

3 שיעורים ומעלה