מה חשוב לי כיהודי/מנהל חברה ונוער

                                           פיתוח המערך:מנהל חברה ונוער 

                                             לקישור לאתר

                                             לקישור למצגת.pptx

                                             לקישור לקובץ.docx

מטרת השיעור

  1. לברר עם המשתתפים מה חשוב להם כיהודים.

  2. להעלות למודעות את המשמעויות השונות של ביטויי הזהות היהודית.

  3. לעודד את המשתתפים לבטא את עובדת היותם יהודים במישורים מגוונים.

ראציונל 

הפעילות מזמנת בירור אישי וקבוצתי לגבי משמעות הזהות היהודית והמאפיינים החשובים בעיני המשתתפים, בחינת מסגרות החיים בהן מתממשת הזהות היהודית, והתבוננות בזהות היהודית בדורות הבאים.

 משך הפעילות

שעה וחצי.