תעודת זהות באמצעות ניתוחSWOT אישי/שפי''נט

                                                פיתוח המערך:שפי''נט 

                                                      לקישור לאתר

                                                      לקישור לקובץ

מטרת השיעור

  1. התלמידים יכירו את הSWOT ככלי לניתוח אישי על פי חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים. 

  2. התלמידים יזהו את החוזקות והחולשות שלהם.

  3. התלמידים יזהו מצבים המהווים איום על השגת היעד שלהם, ומצבים המהווים הזדמנות להשגתו.

  4. התלמידים ילמדו להתמודד עם מצבים המאיימים על השגת היעד שלהם.

  5.  התלמידים ילמדו כיצד להשתמש בכלי לצרכי התפתחות אישיים ולהשגת מטרות אישיות, וכדרך להתמודדות עם קשיים ואתגרים אישיים.

ראציונל 

במסגרת ההתפתחות האישית ותהליך גיבוש הזהות, לומדים המתבגרים על עצמם ועל תעודת הזהות האישית שלהם, זו שהם עתידים לקבל במהלך השנה הקרובה. עיסוק ב'תעודת הזהות' מזמן הזדמנות חשובה להתבוננות אישית פנימית ולבחינת היכולות והכישורים שלהם, עוצמות לצד חולשות הזדמנויות לצד איומים. התבוננות פנימית שכזו, בליווי כלי מעשי (swot),יכולה להפוך לכישור חיים שניתן להשתמש בו כחלק מתהליך התפתחות והתקדמות אישית באופן כללי, ובאופן ממוקד יותר-בהתייחס למטרה מסוימת או מספר מטרות שמבקשים להשיג.  

 משך הפעילות

45 דקות.