מעורבות חברתית ואחריות אישית לאור חזון החמ''ד/ מנהל חברה ונוער

                                             פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער 

                                                   לקישור לקובץ.docx

מטרות  

1 .לברר עם המשתתפות מהו המושג "מעורבות חברתית ואחריות אישית" עבור יהודי מאמין.

 2 .לבחון את מידת המעורבות החברתית והאחריות האישית הנדרשת מאתנו על פי חזון החמ"ד. 

3 .לעודד את המשתתפות לחלום ולגבש חזון אישי.

רציונל 

חזון החמ"ד הינו בחזקת "יין ישן בקנקן חדש", שרטוט שלם וחדש המתאים לימינו, שבסיסו ועקרונותיו מושתתים על הררי קודש.

יעד משרד החינוך לטיפוח מעורבות חברתית ואחריות אישית מהווים ביטוי לחיים של יהודי מאמין המודע לעצמו, מחויב לקיום מצוות ומעורב בקהילה, בעם ובמדינה. 

במסגרת שבוע החמ"ד, ניתן להתחבר לחזון החמ"ד ולקיים פעילות זו שנועדה לברר את הקשר שבין המושגים מעורבות חברתית ואחריות אישית.

משך הפעילות

שיעור אחד