הטרדות מיניות-מחוץ לתחום/בין הצלצולים

                                              פיתוח המערך: בין הצלצולים 

                                                     לקישור לאתר

                                               לקישור לקובץ ההנחיות


מטרות 

1 .להעלות את מודעות התלמידים לזכות שיש להם על גופם. 

2 .ללמד את התלמידים לזהות מתי מדובר בהטרדה מינית. 

3 .ללמד את התלמידים לגלות אמפתיה לתחושות הקשות של נפגעי הטרדה
    מינית.

4 .להעלות את המודעות לכך שגם מי שנוכח בסיטואציה של הטרדה מינית צריך
    לקבל אחריות לסיטואציה.

5 .לתת מידע על הגופים שיכולים לסייע במקרה של הטרדה מינית.

6 .לתת מידע על המקרים שעליהם חלה חובת דיווח.

רציונל 

מצגת העוסקת בנושא המורכב והרגיש-הטרדה מינית. מטרת המצגת היא לצייד את התלמידים בידע, מודעות וכלים להתמודד במצבים של הטרדה מינית ובדילמות הקשורות אליהם.

משך הפעילות

שיעור עד שני שיעורים