כולנו אור איתן-חידון אינטראקטיבי בנושא 'ערבות הדדית'/ תרבות יהודית ישראלית                                       פיתוח המערך:תרבות יהודית ישראלית 

                                                           לקישור לאתר


איך נוכל להאיר פנים זה לזה ולהרבות אור וטוב בעולם? איך נוכל ליישם את עקרון הערבות ההדדית בחיינו האישיים?

חידון בנושא ערבות הדדית .פתרו את החידות, פתחו את הכספות, בצעו את המשימה