חוברות בנושא מעורבות אזרחית פעילה

 


1. אין קצת דמוקרטיה-טיפוח תרבות דמוקרטית ואזרחות פעילה תכנית
    חינוכית לבתי הספר העל יסודיים -ד''ר אוקי מרושק-קלארמן/אדם המדרשה
    לדמוקרטיה ולשלום על שם אמיל גרינצוויג. לקישור לקובץ

תכנית לימודים לבתי הספר העל יסודיים, 12 מערכי שיעור וחלק מעשית למטלת הביצוע. עברית . התכנית נבנתה כיחידת העמקה במסגרת לימודי האזרחות וכוללת מערכי פעילות המתאימים למטלת הביצוע. היא משלבת למידה עיונית עם עשייה ובה שלושה מרכיבים מרכזיים: למידת ערכי היסוד הדמוקרטיים, בדיקת מציאות חברתית לאור ערכים, ושינוי חברתי. היחידה מאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים התיאורטיים לבין המציאות היומיומית. היא מזמנת אפשרות להכשיר את בני הנוער לפעול כשותפים פעילים בחברה האזרחית. (התכנית הועלתה לאתר משרד החינוך).