יצירת דפי עבודה אינטראקטיביים מקוונים

מגוון תבניות המאפשרות ליצור מטלות חינוכיות המורכבות ממגוון תכנים:


קישור לתוכנה

הדרכה