משחק לימודי - פעילות שיח תלמידים בעקבות ההגדה של פסח - מצגת דיגיטלית


פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא 

משחק גלגל הסדר:

  1. פעילות שיח  תלמידים בעקבות שאלות על ליל הסדר באמצעות גלגל משחק ומצגת מלווה.

  2. יש להוריד את המצגת ולהקרין בלוח הכיתה 

  3. ניתן לשלוח את המצגת לכל התלמידים לנייד ולאפשר להם לשחק בחברותא

  4. השאלות מבוססות על ערכת הקלפים המופיעה בפעילות  ערכות קלפים להדפסה

  5.  קישור להורדת המצגת