מסטריאוטיפים וגזענות לשותפות ואחדות/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                     לקישור לאתר

                                                     לקישור לקובץ

 ראציונל 

היחידה עוסקת בחינוך לאחדות, לחיים משותפים ולמניעת גזענות. נעשה זאת דרך בירור המושגים: סטריאוטיפים, דעות קדומות, גזענות, אחדות ושותפות. כמו כן, נדון בדרכים למניעת גזענות ועידוד אחדות ושותפות בחברה הישראלית.
היחידה כוללת שלושה שיעורים, כל שיעור מותאם ל-45 דקות בזום. אפשר לבחור לקיים שיעור אחד מתוך השלושה:
שיעור 1 – סטריאוטיפים
שיעור 2 – גזענות
שיעור 3 – שותפות ואחדות

 משך הפעילות 

שלושה שיעורים