לא תעמוד על דם רעך/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך:מנהל חברה ונוער 

                                                       לקישור לקובץ


 רציונל 

היחידה עוסקת באפשרויות בהם נדרש אדם להושיט עזרה(גם לאדם זר) על פי העיקרון "לא תעמוד על דם רעך" במצבים מסכני חיים. במסגרת היחידה נחשפים התלמידים לאפשרויות של אירועי הצלת חיים, ובוחנים את הנושא מבחינה חברתית, חוקית ואתית – בישראל ובעולם.

היחידה מחולקת ל-3 שיעורים:
שיעור 1-הושטת יד לחסרי ישע.
שיעור 2-הצלה במצבי סיכון.
שיעור 3-מאדישות למעורבות