שיעור1-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] יצירת סטינג בזום ובניית חוזה קבוצתי

קרא עוד  

שיעור 2-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] יצירת סטינג בזום ובניית חוזה קבוצתי

קרא עוד  

שיעור 3-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] הפעילות תעסוק בהעצמת התלמידים ובחיזוק ההערכה העצמית שלהם, באמצעות ראיית עתיד מיטבית ומתן מקום לחלומות ולשאיפות שלהם.

קרא עוד  

רעיונות לפעילויות ליצירת אקלים חברתי ורגשי מקדם/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] רעיונות לפעילויות "זום" ליצירת אקלים חברתי ורגשי מקדם

קרא עוד  

בריונות בבית הספר ומחוצה לו/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העלאת המודעות של התלמידים להשלכות של בריונות מילולית ופיזית בבית הספר ומחוץ לו, ומתן כלים לפעולה.

קרא עוד  

שאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה]דוגמאות לשאלונים פתוחים או סגורים שמטרתם לבחון את האקלים הבית ספרי כפי שהוא משתקף מדברי התלמידים, ולבחון פעילויות לשיפור האקלים החברתי בבית הספר.

קרא עוד  

שיח סביב התשובות לשאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה] דיון ושיח בעקבות תשובות התלמידים לשאלוני האקלים והמסקנות העולות מהם לגבי התחומים שהתלמידים רוצים לשפר או לשנות.

קרא עוד  

מתבגרים מדברים גבולות/שפי''נט

[פעילות מתוקשבת] בשיער זה נזמין את התלמידים לבחון את חשיבות הצבתם של גבולות אישיים בתחומי חיים שונים ואת היותה כישור חיים חיוני, מסייע ומגן.

קרא עוד