תקשורת מקרבת/שיעור אחר

                                             פיתוח המערך: שיעור אחר 

                                                     לקישור לאתר


מטרת הפעילות

  • לחשוף את התלמידים לעקרונות התקשורת המקרבת.

  • להקנות לתלמידים כלים להתמודדות עם מצבי קונפליקט ממקום של הקשבה, הבנה הדדית ושותפות .

  • לשחרר את התלמידים משיח פנימי של האשמה עצמית, שיפוט ודרישה.

רציונל 

מערך שיעור החושף את התלמידים לעקרונות התקשורת המקרבת ומקנה כלים לפתרון מצבי קונפליקט ממקום של הקשבה והבנה הדדית.

משך הפעילות 

 שיעור אחד